โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์การสตรีสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เข้าชม 2 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
🕰 เวลา 09.00 น. 🕰

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา กลุ่มองค์กรสตรีอำเภอทรายทองวัฒนา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร (กพส.จ.) และคระกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทรายทองวัฒนา (กพส.อ.) ร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสตรีสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรม ดังนี้
– การให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยป้องกันโควิด – 19
– การสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร โดยนางสาวศิวัชญา จันทราภิรมย์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอทรายทองวัฒนา เป็นวิทยากร
ทั้งนี้ ได้มีการมอบเมล็ดพันธ์ุผักเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

📍 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 184/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา

(Visited 2 times, 1 visits today)