🌸พอ.ทรายทองวัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง🌸

เข้าชม 5 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
🕰 เวลา 13.00 น. 🕰

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง โดยได้บรรยายในหัวข้อ
– บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมในสังคม
– สตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวก็เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีกับการสร้างครอบครัวอบอุ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สามารถดูแลสุขภาวะของตนเอง ครอบครัว และสังคม และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

📍 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 183/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#otop
#โอทอป
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#โคกหนองนาโมเดล
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 5 times, 1 visits today)