🌺สพอ.ทรายทองวัฒนา ร่วมการประชุมตำบลทุ่งทรายสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2564🌺

เข้าชม 1 ครั้ง

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
🕰 เวลา 17.00 น. 🕰

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา โดยนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้นางสาวชมนณัฐ ดนุพงศ์อมร พัฒนากรประจำตำบลทุ่งทราย พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ ไชยฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมตำบลทุ่งทรายสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยได้แจ้งข้อราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
– การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
– การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
– การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

📍 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีสกุณา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 181/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#otop
#โอทอป
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#โคกหนองนาโมเดล
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)