🌺ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อ.ทรายทองวัฒนา ร่วมประชุมฯ เพื่อยกระดับกลุ่ม OTOP (Quadrant D) ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย สู้ภัยโควิด COVID-19🌺

เข้าชม 2 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
🕰 เวลา 09.30 น. 🕰

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา นำโดยนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้นางศิวัชญา จันทราภิรมย์ ผู้ผลิตผู้ประกอบ OTOP อำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

📍 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 178/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 2 times, 1 visits today)