🌺ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อ.ทรายทองวัฒนา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่น 2 🌺

เข้าชม 1 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
🕰 เวลา 09.30 น. 🕰
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา นำโดยนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้ผู้ผลิตผู้ประกอบ OTOP อำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
– เฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
– บ้านนวัตวิถีบ้านดงเจริญ กลุ่มทอเสื่อกก
– บ้านนวัตวิถีบ้านดงเจริญ กลุ่มกล้วยฉาบ
– บ้านนวัตวิถีบ้านดงเจริญ กลุ่มกล้วยตาก
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 จำนวน 17 รายระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล
📍 ณ ไม้ใหญ่รีสอร์ท อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 179/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#otop
#โอทอป
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#โคกหนองนาโมเดล
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)