🌸พอ.ทรายทองวัฒนา ติดตามการดำเนินงานการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ🌸

เข้าชม 9 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
🕰 เวลา 16.00 น. 🕰

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนางสาวมัณชุพร อิ่นแก้ว อสพ. ติดตามการทอผ้าลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของกลุ่มทอผ้าบ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 10 ต.ถาวรวัฒนา ซึ่งได้น้อมนำลายขอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มาทำการถักทอผ้า เพื่อเป็นการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ดำเนินการทอผ้าไหมลาย “ศิลาล้อมเพชร” ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย

📍 ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 182/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#otop
#โอทอป
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#โคกหนองนาโมเดล
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 9 times, 1 visits today)