โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการเงินและสัมมาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลถาวรวัฒนา

เข้าชม 0 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
🕰 เวลา 08.30 น. 🕰

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนางสาวชมนณัฐ ดนุพงศ์อมร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการเงินและสัมมาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลถาวรวัฒนา โดยได้ให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาทักษะอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า

📍 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 177/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)