สพอ.ทรายทองวัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้นำศาสนา ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”

เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
🕰 เวลา 11.00 น. 🕰

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา นำโดยนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ และนายสมศรี นามสง่า ผู้ใหญ่บ้านหนองนกชุม ร่วมให้การตอนรับนางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินการติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่พระอธิการชาญชัย สุรเตโช เจ้าอาวาสวัดหนองนกชุม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้ได้รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้นำศาสนา ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
** กิจกรรมดังกล่าว ได้เน้นให้มีการปลูกผักสวนครัว,พืชสมุนไพรทุกครัวเรือน เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ภายใต้กิจกรรมการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” ต่อไป

📍 ณ วัดหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 180/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน
#otop
#โอทอป
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#โคกหนองนาโมเดล
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)