📸 สร้างและพัฒนา “เครือข่ายPR.พัฒนาฯ ชากังราว” 📸

เข้าชม 9 ครั้ง

📸 สร้างและพัฒนา “เครือข่ายPR.พัฒนาฯ ชากังราว” 📸
━━━━━━━━━━━━━━━
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
🕰 เวลา 09.00 น. 🕰

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้นางสาววรารัตน์ ไชยฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพงษ์พิทักษ์ สูงสันเขต นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมโครงการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมสร้างและพัฒนา”เครือข่ายPR.พัฒนาฯชากังราว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ (Public Relations:PR) งานกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด และสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย
โดยมีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

📍 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร(ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 142/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)