🌱🚜การขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอทรายทองวัฒนา🚜🌱

เข้าชม 8 ครั้ง

🌱🚜การขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอทรายทองวัฒนา🚜🌱
━━━━━━━━━━━━━━━
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
🕰 เวลา 15.40 น. 🕰

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนางสาวชนานันท์ นาคทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมลงพื้นที่สำรวจแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขุดโคก หนอง นา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวธารารัตน์ ทองสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
โดยมีนายวิวัฒน์ ติดยงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลทุ่งทราย ร่วมด้วย

📍 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวธารารัตน์ ทองสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 141/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)