ติดตามการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้”

เข้าชม 5 ครั้ง

🍅ติดตามการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้”🍅
━━━━━━━━━━━━━━━
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
🕰 เวลา 10.00 น. 🕰
นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ ไชยฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 ถนน กินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
📍 ณ บริเวณประตูน้ำบ้านคลองต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 112/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)