ตรวจวัดการขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอทรายทองวัฒนา

เข้าชม 8 ครั้ง

🌱🚜ตรวจวัดการขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอทรายทองวัฒนา🚜🌱
━━━━━━━━━━━━━━━
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
🕰 เวลา 13.00 น. 🕰
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา โดยนางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอทรายทองวัฒนา ลงพื้นที่พร้อมนายไพโรจน์ นุชพวง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง และทีมงาน ดำเนินการตรวจวัดความลึกของสระ การขุดปรับพื้นที่แปลง ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อให้ได้ตามแบบมาตรฐาน
📍 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางทุเรียน เพียรยุทธ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 114/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)