การขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอทรายทองวัฒนา

เข้าชม 10 ครั้ง

🌱🚜การขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอทรายทองวัฒนา🚜🌱
━━━━━━━━━━━━━━━
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
🕰 เวลา 10.40 น. 🕰
นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ ไชยฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตรวจติดตามความก้าวหน้า การขุดปรับพื้นที่แปลง ครัวเรือนต้นแบบ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของนางทุเรียน เพียรยุทธ
📍 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
━━━━━━━━━━━━━━━
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา
📌📌ข่าวที่ 113/2564 📌📌
📸ข่าว/ภาพ : สพอ.ทรายทองวัฒนา
เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)