ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ที่ไม่สามารถปิดงบดุลทางบัญชี ตั้งแต่ปี 2555 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแตะแหละ หมู่ที่ 12 ตำบลดู่ลาด

?? ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @ สพอ.ทรายมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปัญโญ สำรวมจิตร พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วยนางวิลาสินี กุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองทุน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ที่ไม่สามารถปิดงบดุลทางบัญชี ตั้งแต่ปี 2555 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแตะแหละ หมู่ที่ 12 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

(Visited 18 times, 1 visits today)