ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณฯ 200,000 บาท ม. 5 ต. ดู่ลาด

??ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @ สพอ.ทรายมูล วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09 .30 น. นายปัญโญ สำรวมจิตร พัฒนาการอำเภอทรายมูล มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณฯ 200,000 บาท ม. 5 ต. ดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

(Visited 16 times, 1 visits today)