🍄 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/ 2566

🍄 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงาน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🍄 ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทรายมูล

พช.ทรายมูล 🍄 ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเดินแบบชุดผ้าไทยพื้นเมือง เนื่องในงานสถาปนา “51 ปีจังหวัดยโสธร”

พช.ทรายมูล ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเดินแบบชุดผ้าไทยพื้นเมือ [...]
อ่านเพิ่มเติม