🍄 ลงพื้นที่จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้าน อยู่เย็น

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 ลงพื้นที่จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้าน อยู่เย็น
📅 วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วย นายนวพล แก่นจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้าน อยู่เย็น ของกลุ่มงานปกครองอำเภอทรายมูล ณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >> https://shorturl.asia/1xn2i
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๓

(Visited 8 times, 1 visits today)