🍄 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
📅 วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/P7gew
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 8 times, 1 visits today)