🍄 การประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลไผ่

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 การประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลไผ่
📅 วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล มอบหมายให้นายนวพล แก่นจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลใผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >> https://shorturl.asia/B0K4m
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๓

(Visited 4 times, 1 visits today)