🍄 การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
📅 วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วย นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี อาสาพัฒนา ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/BARG3
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๓

(Visited 4 times, 1 visits today)