🍄 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุมแม่ของแผ่นดิน และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเวียง

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุมแม่ของแผ่นดิน และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเวียง
📅 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วย นายไชยยนต์ ไกรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายนวพล แก่นจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/IpM1A
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 10 times, 1 visits today)