🍄 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
📅 วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล มอบหมายให้ นายชัยยุทธ ครองยุติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก การนี้นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในอำเภอทรายมูล ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/eaPIL
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 8 times, 1 visits today)