🍄 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทรายมูล

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 กิจกรรมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทรายมูล
📅 วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้คืนเงินของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอำเภอทรายมูล ณ หอประชุมอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/UeL6y
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 7 times, 1 visits today)