🍄 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเวียง

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเวียง
📅 วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วย นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา และนางสาวฐิตาภรณ์ เมินแก้ว เจ้าหน้าที่ กทบ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเวียง กลุ่มนางทองดา ศรีจันทร์ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ที่ ๗ บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/Fpd8M
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 10 times, 1 visits today)