🍄 ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
📅 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปัญโญ สำรวมจิตร พัฒนาการอำเภอทรายมูล มอบหมายให้นายไชยยนต์ ไกรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/emX4i
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 10 times, 1 visits today)