🍄 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
📅 วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปัญโญ สำรวมจิตร พัฒนาการอำเภอทรายมูล เป็นประธาน เปิดงานการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และมีกลุ่มสตรีจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/7CuqZ
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 6 times, 1 visits today)