🍄 จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
📅 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปัญโญ สำรวมจิตร พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพอ.ทรายมูล ทุกคน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา หมู่๘ ,หมู่๙ บ้านโคกยาว
ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/yuJvI
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 10 times, 1 visits today)