นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอรือเสาะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส