กิจกรรมการติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ.น้ำคำ ม.3 ต.โนนสวรรค์

ันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายอุดม  แก้ววัน นั [...]

อ่านต่อ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

? @ พช.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำ [...]

อ่านต่อ

งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ.2563 และงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ( 9 วัน) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลห [...]

อ่านต่อ

9-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2563 จนท.พช. ลงพื้นที่ ต.หนองแคนประเมินผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จัดเตรียมสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของอำเภอปทุมรัตต์ ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2563

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง  นโยบายกา [...]

อ่านต่อ