กิจกรรมพัฒนาชุมชน

22 มิ.ย. 2563

20 มิ.ย. 63 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]
22 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 63 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ ม.6 ร่วมจัดนิทรรศการในงานเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลั [...]
22 มิ.ย. 2563

ประชุมคณะทำงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสวรรค์

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]
15 มิ.ย. 2563

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ บ้านสวนปอ ม.6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์

สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลั [...]