ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
เบอร์โทรศัพท์ 043 587353
อีเมล์ : pathumrat4503cdd@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/pathumratcdd/

(Visited 1,654 times, 1 visits today)