ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนอำเภอปทุมรัตต์

นางพัชรินทร์แสนวงษ์ มอบให้ นายแดน ยอดสะเทิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายปริชต์ สาติ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยหมูากจน ณ พื้นที่ หมู่ 7  ตำบลโนนสวรรค์  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 6 times, 1 visits today)