พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

? @ พช.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
? วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอุดม แก้ววัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยในเวลา 06.00 น. นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ ห้วหน้าส่วนราชการ และประชาชน อำเภอปทุมรัตต์ ร่วมทำบุญตักบาท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์
? จากนั้นเวลา 09.00 น. นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ ได้นำเหล่าข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ครู พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหอประชุมอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพร้อมเพรียงกัน
? สพอ.ปทุมรัตต์ รายงาน
(Visited 55 times, 1 visits today)