2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จัดเตรียมสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของอำเภอปทุมรัตต์ ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2563

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วัที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น.
นายอุดม แก้ววัน รกท.พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จัดเตรียมสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของอำเภอปทุมรัตต์ ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์

สพอ.ปทุมรัตต์

(Visited 137 times, 1 visits today)