27 มิ.ย. 63 จนท.พช.ปทุมรัตต์ และชาวบ้านสวนปอ ม.6 ต.หนองแคน ร่วมให้กำลังใจนางสาวจิราภรณ์ ไชยสุวรรณ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2563 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วัที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายอุดม แก้ววัน รกท.พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ นำทีม จนท.พช.ปทุมรัตต์ และชาวบ้านสวนปอ ม.6 ต.หนองแคน ร่วมให้กำลังใจนางสาวจิราภรณ์ ไชยสุวรรณ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2563 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นส.นพณัช กฤตศรีชมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธาน กพส.จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

สพอ.ปทุมรัตต์

(Visited 56 times, 1 visits today)