นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการของเรา