ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตน์

นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

13/08/2563 01.04

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

? @ พช.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำ [...]

13/08/2563 00.55

งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ.2563 และงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ( 9 วัน) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลห [...]

09/07/2563 13.45

9-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

02/07/2563 19.15

2 กรกฎาคม 2563 จนท.พช. ลงพื้นที่ ต.หนองแคนประเมินผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
E-Book รวมองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ พช. อ.ปทุมรัตต์
การประกวดคลิปวีดีโอ Check – In ที่นี่ของดี พช.
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
E-Book รวมองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ พช. อ.ปทุมรัตต์
การประกวดคลิปวีดีโอ Check – In ที่นี่ของดี พช.
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)