📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” รายนายเกื้อกูล แสนลัง

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินง [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” รายนางปานใจ กุลวงษ์

📣พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงา [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” รายนายเกื้อกูล แสนลัง

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินง [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” รายนางปานใจ กุลวงษ์

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินง [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ ๗

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ ๖

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินง [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.เรณูนคร – ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ ๒

📣 พช.เรณูนคร – ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.เรณูนคร – ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙

📣 พช.เรณูนคร – ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.เรณูนคร – ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงที่ ๔

📣 พช.เรณูนคร –  ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนิน [...]
อ่านเพิ่มเติม