อำเภอเรณูนคร ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อำเภอเรณูนคร ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการ “นครพนมสร้างส [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเรณู, ตำบลโพนทอง และเทศบาลตำบลเรณูนคร

พช.เรณูนคร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยวทั่วไทย…แอพเดียวครบรู้หมดเรื่อง พช.

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยวทั่วไทย…แอพเดียวครบรู้หมดเรื่อง พช.

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

พช.เรณูนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยวทั่วไทย…แอพเดียวครบรู้หมดเรื่อง พช.

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอเรณูนคร ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร ชั้น 2 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

พช.เรณูนคร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

พช.เรณูนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร ดำเนินการประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณ [...]
อ่านเพิ่มเติม