พช.เรณูนคร บูรณาการอุตสาหกรรมจังหวัดหนุนเสริมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ยื่นขอ มผช. เตรียมความพร้อมเด็ดดาวการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565

📣พช.เรณูนคร บูรณาการอุตสาหกรรมจังหวัดหนุนเสริมกลุ่มผู้ผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมการบริหารจัดการ กองทุนโครงการ กข.คจ. บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร

📣พช.เรณูนคร ติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมการบริหารจัดกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📣พช.เรณูนคร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลคว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📣พช.เรณูนคร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลคว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

📣พช.เรณูนคร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ “ข้อมูลคว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกองทุนต่างๆ ที่เป็นงานของกรมการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2

📣พช.เรณูนคร : ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกองทุนต่างๆ ที่เป็นงานของกรมการพัฒนาชุมชน

📣พช.เรณูนคร : ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร : จัดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอเรณูนคร

📣พช.เรณูนคร : จัดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเ [...]
อ่านเพิ่มเติม