พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยวทั่วไทย…แอพเดียวครบรู้หมดเรื่อง พช.

พช.เรณูนคร เชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เรียน รู้ ดู เที่ยวทั่วไทย…แอพเดียวครบรู้หมดเรื่อง พช.

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนสตรีตเทศบาลตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร ประชาสัมพันธ์คณะทำงานขับเคลื่อนสตรีตำบลเรณู เทศบาลเรณูนคร และตำบลโพนทอง รวม 27 คน ติดตั้งและทดลองใช้แอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2. เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3. เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book
9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
10. เมนู Big Data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนาชุมชน มีการวิเคราะห์และเเสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น แผนที่ ตาราง ต่างๆ
11. เมนู Do คนไทย สามารถตรวจสอบคุณภาพชีวิตจากข้อมูล จปฐ. ง่าย ๆ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://report1.cdd.go.th/click/

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน >>>เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท <<<
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.เรณูนคร

(Visited 43 times, 1 visits today)