นางทิพาพันธ์ บัวเผื่อนน้อย

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักาาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรัตภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย rattaphum วันที่

สพอ.รัตภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจอพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา