นางทิพาพันธ์ บัวเผื่อนน้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอรัตภูมิพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย rattaphum วันที่

สพอ. รัตภูมิลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามแบบงานขุดดิน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ 1 ไร่ แปลงนายสมพงษ์ มีคง