OTOP

เข้าชม 69 ครั้ง

รับลงทะเบียนสินค้า OTOP  ทุกวันทำการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนรัตนวาปี ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ชั้น 2  หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เบอร์โทร 042-418041

(Visited 69 times, 1 visits today)