พช.รัตนวาปี ร่วมประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอำเภอรัตนวาปี

เข้าชม 18 ครั้ง

🧭วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
🌼นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต/ผู้ป่วยจิตเวชอำเภอรัตนวาปี เพื่อบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
🌼ในการนี้ นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย
🌼ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(Visited 18 times, 1 visits today)