🌟 พช.รัตนวาปี ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 15 ครั้ง

🧭 วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🌾 นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี พร้อมด้วย นายสมคิด วงษ์กันยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ” โคก หนอง นา โมเดล ” เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบแปลน
🌾 ณ แปลงนายสุนทร ผิวพันธ์ บ้านกุดลึก ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(Visited 15 times, 1 visits today)