พช.รัตนวาปี ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

เข้าชม 9 ครั้ง

🧭วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
🌼นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางนิตยา นัติพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปี พ.ศ. 2565 อำเภอรัตนวาปี
🌼ในการนี้ นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี มอบหมายให้ ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
🏠ณ บ้านนาหงษ์คำ หมู่ที่ 13 ตำบลพระบาทนาสิงห์ และ บ้านโนนดู่ใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี

(Visited 9 times, 1 visits today)