พช.รัตนวาปี จัดกิจกรรม “วันสตรีสากล สร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

เข้าชม 12 ครั้ง

🧭วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี มอบหมายให้ นางสาวสมร ภูพวก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรัตนวาปี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2565 กิจกรรม “วันสตรีสากล สร้างความมั่นคงด้านอาหาร” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลยืนต้น เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนหมู่บ้านให้มีความยั่งยืนในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19หรือในภาวะปกติตลอดไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยสตรีอำเภอรัตนวาปี จำนวน 30 คน
ณ แปลงใหญ่สับปะรด ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(Visited 12 times, 1 visits today)