พช.รัตนวา่ปี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 6 ครั้ง

🐉รัตนวาปีธานีจอมนาคา เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย บั้งไฟพญานาคโลก
🐉
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
🌾นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี มอบหมายให้ นายสมคิด วงษ์กันยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจวัดแปลง เพื่อออกแบบแปลงร่วมกับเจ้าของแปลงและเตรียมความพร้อมก่อนการขุดปรับพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”
🌾ณ แปลงนายอุดม สมปา หมู่ที่ 11 และ แปลง นางพนมพร ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(Visited 6 times, 1 visits today)