พช.รัตนวาปี ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2565

เข้าชม 12 ครั้ง

🐉รัตนวาปีธานีจอมนาคา เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย บั้งไฟพญานาคโลก
🐉วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
🌼 นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการงบอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ และโครงการ ที่กลุ่มอาชีพประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้ ) จำนวน 2 โครงการ และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2565
🏠ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี

(Visited 12 times, 1 visits today)