พช.รัตนวาปี ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564

เข้าชม 28 ครั้ง

🪴วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
🌺 นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอรัตนวาปี ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรัตนวาปี ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด
🌺ในการนี้นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น
🌺ในการนี้ นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี ได้นำเสนอผลงาน และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรีอำเภอรัตนวาปี
2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาทับไฮ
3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพไข่เค็มเปงจานนคร บ้านเปงจานนคร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต้อน
🌺พร้อมนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย
🌺ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนวาปี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี และที่ทำการกลุ่มอาชีพไข่เค็มบ้านเปงจานนคร บ้านเปงจานนคร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายr

(Visited 28 times, 1 visits today)