ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เข้าชม 40 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายรังสรรค์ โทสาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรัตนวาปี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

(Visited 40 times, 1 visits today)