โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี

เข้าชม 42 ครั้ง

วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี โดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก  พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา นะธิศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และคณะขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และสมาชิกที่ได้รับเงินกู้ อำเภอรัตนวาปี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี  ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย

(Visited 42 times, 1 visits today)